KONSTRUKCE

  • moderní programové vybyvení pro tvorbu modelů a výkresové dokumentace forem
    Formáty dat: .PRT, .IGS, .STEP
  • analýza stability lahví
  • přesné objemové výpočty
  • optimalizace tvaru výlisků